ติดต่อเรา

ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
หมู่ 6 ถนนม่วงค่อม-ด่านขุนทด ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
เบอร์ติดต่อ : 036-788600 เบอร์แฟกซ์ : 036-788601
e-mail : Subtakean@gmail.com