ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

Posted by:

คณะกรรมการได้รวบรวมผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ

0

Add a Comment