การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน “หนองโกเกมส์”

Posted by:

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน นำโดย นายยศเดโช เผ่าสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน “หนองโกเกมส์” พร้อมด้วย นางสาวสุจรรย์จิรา วรปัญญา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลซับตะเคียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน “หนองโกเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาพร้ อมร่วมการแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล และ กีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน

0

Add a Comment