องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ร่วมรณรงค์แต่งไทย งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

Posted by:

📍วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563📍 นำโดย นายกยศเดโช เผ่าสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน นางสาวสุจรรย์จิรา วรปัญญา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลซับตะเคียน ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ร่วมรณรงค์แต่งไทย งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

0

Add a Comment