ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

Posted by:

คณะกรรมการได้รวบรวมผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ

รายละเอียด→
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน

Posted by:

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รายละเอียด→
0