ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

Posted by:

คณะกรรมการได้รวบรวมผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ

รายละเอียด→
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน

Posted by:

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รายละเอียด→
0

การตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Posted by:

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 62

รายละเอียด→
0

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนขอประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ นายยศเดโช เผ่าสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยการให้ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ตั้งจุดคัดกรอง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปและใช้มาตรการชีวิตและสุขภาพประชาชนสำคัญที่สุด ได้มีการให้ประชาชนทุกท่านที่เข้ามาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ต้องมีการตรวจคัดกรองกับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะเข้ามาติดต่อราชการภายในอาคาร ดังนี้
• ล้างมือให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค 7 ขั้นตอน
• ตรวจวัดไข้ อุณหภูมิร่างกาย
• ล้างมือด้วยเจลล้างมือ ทุกครั้ง

รายละเอียด→

0

องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มีหน้ากากอนามัย (เมสผ้า) แจกฟรี

Posted by:

📣ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มีหน้ากากอนามัย (เมสผ้า) แจกฟรี ให้ทุกท่านรับได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ได้เลยคะ
ตามวันและเวลาทำการค่ะ
จันทร์-ศุกร์
เวลา 08:30-16:30 น.
🙏ขอบคุณค่ะ🙏

รายละเอียด→

0

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน

  รายละเอียด→

0

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

Posted by:

สถิติการคลัง(รายรับ-รายจ่าย)

รายละเอียด→
0
Page 1 of 7 12345...»